Nicopiakören

NICOPIAKÖREN

Välkommen

Stadgar

Höstterminen börjar 2018-09-04

 

Vi repeterar varje tisdag 19 - 21 i

Franciscuskapellet Vildgåsvägen 8A, Rosenkälla kulle.

Ingång från nordöstra sidan.

Såväl gamla som nya medlemmar är välkomna.

Vi behöver fler basar och tenorer.

Tredje advent 2014 i Fransiscuskapellet

PÅ GÅNG

 

Första advent 2014 i Husby-Oppunda kyrka

Musikcafé 2014-05-20

Vårfest

Uppdaterad

2018-08-25