På gång

 

Musikkedjan med på nationaldagen på vallarna vid Nyköpings Hus

Det kommer att bli två tillfällen att öva alla tillsammans.

22 maj kl. 19.00-20.00 och 5 juni kl. 19.00-21.00 i Franciscuskapellet.

Det är Susanne Forslund som leder kören.

 

Den 6: juni är det samling kl. 15.00 och sedan sång före det officiella firandet och under detsamma.

 

Dessa sånger kommer att övas och förhoppningsvis framföras den 6:e juni

Noterna kan laddas ner om man har användarnamn och lösenord.

Sommarpsalm

All världen

Uti vår hage

Visa i Backa

Intrada acappella

Härjedalshalling

Nu grönskar det